Hürriyet Mah. Karacaoğlan Sok. No:4 Kartal İstanbul

Acil Durum Eğitim ve Tatbikatları

Acil Durum Eğitim ve Tatbikatları

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince; İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek ;

 • Yangın,
 • Patlama,
 • Tehlikeli Kimyasal Maddelerden Kaynaklanan Yayılım,
 • Doğal Afet Gibi Acil Müdahale, Mücadele,
 • İlkyardım
 • Tahliye Gerektiren Olaylar

Durumlarında yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı Acil Durum Planı hazırlanmalı ve dokümante edilmelidir.
Acil durum planı kapsamında ayrıca bir kroki hazırlanmalı ve bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulmalıdır.

Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde;

 • Tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.
 • Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. Eğitim belgelendirilir.

 • İş Yerlerine özel Acil Durum Planının hazırlanması
 • Acil Durum Krokilerinin çizilmesi
 • Eğitimlerin verilerek belgelendirilmesi ve
 • Yapılan Tatbikatların Raporlarının hazırlanması yapılmaktadır.
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: