Hürriyet Mahallesi Karacaoğlan Sokak No:4/A Kartal - İstanbul

Atex-Seveso III

Atex-Seveso III

SEVESO III YÖNERGESİ (Seveso III Directive)

Tehlikeli maddeler içeren büyük çaptaki sanayi kazalarının önüne geçilmesi için mevcut kuralları güçlendiren ve yenileyen SEVESO III Yönergesi, 26 Haziran 2012 tarihinde AB Bakanlar Konseyi’nde kabul edildi.

Yeni yönergenin 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, 1996 tarihli ve kapsamında (Avrupa’da) 10.000 kuruluş olan “Tehlikeli Maddelerle İlgili Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Yönerge” (96/82/EC Sayılı SEVESO II Yönergesi) 2015 yılında yürürlükten kaldırılacak.

Yeni yönerge kapsamında öngörülen değişiklikler:
– Yönergede tehlikeli maddelerin tanımlandığı Ek I kısmı, maddelerin sınıflandırılması ile ilgili AB mevzuatına uyumlu hale getirilecek.
– Büyük çaptaki kazalarla ilgili kamuoyunun güvenli bilgiye erişimi ve karar almada daha etkili şekilde yer alması sağlanacak.
– Denetim mekanizmaları daha sıkı kurallara tabi olacak ve ilgili idarelere yeni yükümlülükler getirilecek.

Türkiye’de ise 1 Ocak 2016 tarihinden başlayarak 1 Temmuz 2016 tarihine kadar kapsama giren işletmeler GÜVENLİK KORUMA PLANLARINI hazırlayacaklardır.

Ekol OSGB bu bağlamda, Büyük Endüstriyel Kuruluşların GÜVENLİK KORUMA PLANLARINI hazırlamaktadır.

 BİLGİ İÇİN;
SEVESO III Yönergesi ile ilgili bilgiye aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/131221.pdf

Türkiye’deki konuya ilişkin düzenleme ise 28867 sayılı ve mükerrrer Resmi Gazete 30 Aralık 2013 tarihli
“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’tir.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: