Hürriyet Mah. Karacaoğlan Sok. No:4 Kartal İstanbul

Az Tehlikeli İşyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulaması

Az Tehlikeli İşyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulaması

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Kanun Numarası               : 6331
  Kabul Tarihi                  : 20/6/2012
MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak
ş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
Çalışanları arasından
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI,
İŞYERİ HEKİMİ ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ görevlendirir.

Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ nden hizmet alarak yerine getirebilir.
Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
a) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve AZ TEHLİKELİ SINIFTA yer alan işyerleri için
1/7/2017 tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

AZ TEHLİKELİ kapsamına giren İşyerleri,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun gerektirdiği şekilde İş Güvenliği Hizmetlerini almıştı.
Bu kapsamda;
İşyerleri
① Risk Değerlendirmeleri yapılmış,
② Acil Durum Planları hazırlanmış ve
③ Personel eğitimleri tamamlanarak
dokümante edilmişti.

Ancak ilgili yasa;
AZ TEHLİKELİ kapsamına giren İşyerlerinin de
1 Temmuz 2017 dan itibaren, SGK İşyeri Sicil Numarası altında 1 çalışan dahi olsa çalışan sayısına bağlı olarak gereken sürelerde
(Kişi Başı İşyeri Hekimi 5 Dakika/Ay, İş Güvenliği Uzmanı 10 Dakika/Ay)
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetini almasını zorunlu kılmaktadır. 

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: