Hürriyet Mahallesi Karacaoğlan Sokak No:4/A Kartal - İstanbul

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimi : İlkyardım eğitimcileri tarafından uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimdir.

Bağlantı

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Eğitim süreleri; temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.

Sertifika
ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi İl Sağlık Müdürlüğünce onaylanır.

İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç  yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.

Ekol OSGB Yetkili İlk Yardım Eğitim Merkezleriyle koordineli olarak bu hizmetin alınmasını sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: