Hürriyet Mah. Karacaoğlan Sok. No:4 Kartal İstanbul

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince,

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri için işveren;

işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğünü Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Bu bağlamda vereceğimiz İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti;

  • Rehberlik;
  • Risk değerlendirmesi;
  • Çalışma ortamı gözetimi;
  • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
  • İlgili birimlerle (İş Yeri Hekimi, İş Sağlığı Güvenliği Kurulu, Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanları) işbirliği yapmayı kapsamaktadır.
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: