Hürriyet Mahallesi Karacaoğlan Sokak No:4/A Kartal - İstanbul

İş Yeri Hemşirelik (DSP) Hizmeti

İş Yeri Hemşirelik (DSP) Hizmeti

10 kişi ve üzeri ÇOK TEHLİKELİ İşyerlerinde görevlendirilmeleri zorunlu olan DiğerSağlık Personelleri İşyeri hekimi ile birlikte çalışır.

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliğiile ilgili diğer görevleri yürütmek.
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak gibi görevleri üstlenir.
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: