Hürriyet Mah. Karacaoğlan Sok. No:4 Kartal İstanbul

İşe Giriş – Periyodik Muayeneler

İşe Giriş – Periyodik Muayeneler

İşyeri Hekimi, Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU (EK-2) uygun olarak düzenler ve işveren işyerinde muhafaza etmekle yükümlüdür.

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.

Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

EKOL OSGB Hizmet verdiği (İSG Katip üzerinden sözleşme yaptığı) işyerleri çalışanlarına İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU düzenlemektedir.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: