Hürriyet Mah. Karacaoğlan Sok. No:4 Kartal İstanbul

Mesleki Eğitimler

Mesleki Eğitimler

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
gereğince;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

Bu tür işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur.

Bahsi geçen işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

EKOL OSGB, faaliyetlerini sürekli denetim altında tuttuğu akredite birimlerle çözüm ortaklığı şeklinde bu ihtiyacın karşılanması doğrultusunda hizmet vermektedir.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: