Hürriyet Mahallesi Karacaoğlan Sokak No:4/A Kartal - İstanbul
Patlamadan Korunma

Patlamadan Korunma Dokümanı, olası patlamaların önlenmesi amacıyla hazırlanan, teknik ve organizasyonel çalışmaları içeren dokümandır.
İşyerinde patlamaya yol açacak maddeler ve ortamlar değerlendirilerek;

  • Patlayıcı ortam oluşması ve tutuşmasını önleyecek,
  • Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirlerin alınmasını sağlayacak,
  • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol edecek,
  • Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yapılmasını da kapsayacak
  • Patlama ihtimali olan yerler ve ortamların kontrol altına alındığı, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu
  • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır.
  • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlığı esnasında ISG Katip üzerinden işyerine A Sınıfı Uzman ataması yapılarak ortamın proses aşamaları yaşanarak gözlemlenir, neticesinde hazırlanan doküman çözüm ortağımız Rembe GmbH Safety + Control uzmanlarının da bilgi ve deneyimlerine sunulur.

Değerlendirmeler sonucunda Patlamadan Korunmayı sağlayacak ekipmanların projelendirilmesi çözüm ortağımız Rembe GmbH Safety + Control uzmanlarıyla müştereken hazırlanarak işyerine raporlanır.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: