Hürriyet Mah. Karacaoğlan Sok. No:4 Kartal İstanbul

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

Patlamadan Korunma Dokümanı, olası patlamaların önlenmesi amacıyla hazırlanan, teknik ve organizasyonel çalışmaları içeren dokümandır.
İşyerinde patlamaya yol açacak maddeler ve ortamlar değerlendirilerek;

  • Patlayıcı ortam oluşması ve tutuşmasını önleyecek,
  • Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirlerin alınmasını sağlayacak,
  • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol edecek,
  • Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yapılmasını da kapsayacak,
  • Patlama ihtimali olan yerler ve ortamların kontrol altına alındığı, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu
  • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır.
  • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlığı esnasında ortamın proses aşamaları yaşanarak gözlemlenir, neticesinde hazırlanan doküman, çözüm ortağımız gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki uzmanların da bilgi ve deneyimlerinden yararlanılır.

Talep halinde, değerlendirmeler sonucunda;

Patlamadan Korunmayı sağlayacak ekipmanların projelendirilmesi, çözüm ortağımız uzmanlar ve bu alanda hizmet veren firmalarla müştereken hazırlanarak işyerine raporlanır.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: