Hürriyet Mah. Karacaoğlan Sok. No:4 Kartal İstanbul

Yangın Güvenliği Eğitimi Hizmeti

Yangın Güvenliği Eğitimi Hizmeti

YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ‘ne, hiçbir masraf ve emekten kaçınmadan yaptığımız araştırma ve incelemeler sonucu duyarlılıkla yaklaşıyoruz.

UYGULAMALI YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ;

AMAÇ: Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personele;

 • Kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgenmesinin sağlanması,
 • Personele yangın güvenliği bilgisinin verilmesi, yangın yaratan tehlike ve risklerinin tanımlanması,
 • Yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerinin gösterilmesi,
 • Yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarının öğretilmesidir.

YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI

 • Yangın ve temel kavramlar
 • Yanma ve yangın bilgisi
 • Yanıcı maddeler
 • Yanma çeşitleri
 • Yangınların sınıflandırılması
 • Yangının nedenleri
 • Yangına sebep olan etkenler
 • Yangın türleri
 • Yangın esnasındaki tehlikeler
 • Yangın önleyici tedbirler
 • Yangın söndürme yöntemleri
 • Otomatik Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri
 • Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri
 • Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ve Kullanma Teknikleri
 • Acil Durum Planı
 • Acil Durum Ekipleri

UYGULAMALI CANLI ALEVLİ TATBİKAT
Teorik eğitimlerimiz POWERPOINT sunusu olarak dershane ortamında verilmekte ve konularla ilgili filmler ile öğretilen konular uygulamalı olarak yapılan canlı alevli tatbikatlarla pekiştirilmektedir.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: